ОБВИНЕНИЕТО

... с Егото си възприемаш зло там, където не си наясно дали то съществува извън мисленето ти (а знаеш, че не си в познания за света, ако той е извън личното ти мислене).
фотограф Десислава Игнатова

Има само един личен грях, който мърси истината за живота – ОБВИНЕНИЕТО.

Не вярвай на нито една мисъл, която вменява чувство за НЕЧИЯ виновност. Това ще те прави истински демон, който ще вижда зъл свят. Чуеш ли обвинение, не обвинявай и ти, а чувай другите описания покрай обвинението и се изказвай по същество относно тях. Или се извини, че предпочиташ да не обвиняваш. Извини се и за това, че не се чувстваш виновен, защото знаеш, че вината ти е тази, че с Егото си възприемаш зло там, където не си наясно дали то съществува извън мисленето ти (а знаеш, че не си в познания за света, ако той е извън личното ти мислене).

автор Кремена Фичева

фотограф Десислава Игнатова

Споделете публикацията:

Nous utilisons des cookies, garantir, que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site Web.
Si vous continuez à utiliser ce site, nous accepterons, que tu acceptes politique de confidentialité!