Livres audio

1-ва част на записа на "Теория на Чудесата" par Kremena Ficheva (от началото до пост 108)

2-ра част на записа на "Théorie des miracles" par Kremena Ficheva (109-229)

3-та част на записа на "Théorie des miracles" par Kremena Ficheva (от 230 до края)