THE ACCUSATION

Има само един личен грях, който мърси истината за живота – ОБВИНЕНИЕТО.

Не вярвай на нито една мисъл, която вменява чувство за НЕЧИЯ виновност. Това ще те прави истински демон, който ще вижда зъл свят. Чуеш ли обвинение, не обвинявай и ти, а чувай другите описания покрай обвинението и се изказвай по същество относно тях. Или се извини, че предпочиташ да не обвиняваш. Извини се и за това, че не се чувстваш виновен, защото знаеш, че вината ти е тази, че с Егото си възприемаш зло там, where you are not aware of whether it exists beyond your thinking (and you know, that you are not in knowledge of the world, if he is beyond your personal thinking).

автор Кремена Фичева

фотограф Десислава Игнатова

Share the post:

We use cookies, to guarantee, that we provide you with the best experience on our website.
If you continue to use this site, we will accept, that you accept privacy policy!