Позитивното мислене е здраве

3-ти пост в „Теория на чудесата“ от Кремена Фичева
26 януари 2013 г.
„ЖИВЕЙ СВОИТЕ МЕЧТИ СЕГА – ЖИВЕЙ СЪЩНОСТТА НА ЧОВЕКА, КОЙТО ИСКАШ
ДА БЪДЕШ. Така ще си щастлив точно сега, ще преминаваш на ново ниво, ще
имаш нови мечти. Животът се променя и целите се променят, идват нови и
понякога старите увяхват за вечно младата душа.“

Споделете публикацията: