Positive thinking is health

3-you post in “Miracle theory” by Kremena Ficheva
26 януари 2013 г.
“LIVE YOUR DREAMS NOW - LIVE THE ESSENCE OF MAN, КОЙТО ИСКАШ
ДА БЪДЕШ. Така ще си щастлив точно сега, ще преминаваш на ново ниво, ще
имаш нови мечти. Животът се променя и целите се променят, идват нови и
понякога старите увяхват за вечно младата душа.

Share the post: