Тема 2: ОБВИНЕН В НЕПРАВИЛНО ИЗКАЗВАНЕ. ~ коментира Кремена Фичева (BG, ENG, GE…)

Това е разсъждение по конкретно създадена въображаема ситуация. От средата на видеото до края му темата се свързва с предното видео от същата дата – „Тема 1“ – за негативното възприемане на новините и защо емпатията и състраданието не превъзхождат чувството на безусловна любов. Кремена Фичева #позитивно #възприемане #новини #действия #щастие #живот #любов #страх #промяна #приятели #обучение #идея #загуба #творчество #култура #тема #въпрос #отговор #проблем #мисли #космос #преживяване #желание #мечта #спокойствие #чувство #модудей #обвинения #негативен #неправилно #positive #perception #news #impressions #happiness #search #life #love #fear #friends #learning #loss #creativity #topic #question #answer #problem #solution #thoughts #meditation #space #travel #dream #experience #desire #calm #feeling #lack #moduday #cause #accusations #negative #BG #ENG #DE #IT #ES #ZH #JA #FR #HE #HI #AR #PT #RO #TR #HU #HR #CD #SV #RU

Споделете публикацията: