Suite du SUJET 4: Suite du SUJET, Suite du SUJET. Suite du SUJET? Suite du SUJET (Suite du SUJET, Suite du SUJET, Suite du SUJET…)

Това чувство – да искаш да знаеш истината, когато не вярваш в доброто в реалността (относно някаква конкретна представа за някого или нещо) – това чувство може да усещаш как занимава съзнанието ти цял ден с глождене или сякаш някакво чегъртащо душата ти преживяванеЧовек мисли, че се занимава с глупости и се отклонява от жизнено важните си цели, когато Егото му търси приятното спокойствие – че животът му има смисъл в този сякаш някак си дълъг по неприятен начин миг. В разсъжденията тук се споменава за позитивното в негативната (на пръв поглед) ситуация.

Музика: https://soundcloud.com/vladn17?ref=cl

#positivement #la perception #des nouvelles #Actions #Bonheur #vie #amour #la crainte #monnaie #copains #entraînement #une idée #perte #la créativité #Culture #sujet #une question #répondre #publier #il pense #espacer #une expérience #le désir #un rêve #tranquillité #sentiment #module #accusations #négatif #Incorrect #positif #la perception #des nouvelles #impressions #Bonheur #rechercher #vie #amour #la crainte #copains #apprentissage #perte #la créativité #sujet #question #répondre #problème #la solution #les pensées #méditation #espacer #Voyage #rêve #de l'expérience #le désir #calme #sentiment #manquer de #mode #causer #accusations #négatif #Suite du SUJET #Suite du SUJET #Suite du SUJET #IL #ES #ZH #ET #EN #IL #SALUT #RA #PT #RO #TR #HU #HEURE #CD #SV #RU

Partager la publication: