High speed

4-you post from “Miracle theory” на Кремена Фичева
25 May 2013 г.
“Do not drag your destiny intoxicated by high speed, and thoughts: „КАКВО
ПРАВЯ? ЗАЩО ГО ПРАВЯ? КАК ГО ПРАВЯ? ТОВА ЛИ Е НАЧИНЪТ?“. Така
получаваш най-адекватното темпо.
Мотивацията е правопропорционална на качеството на изпълнението.

Share the post: