Fear is Hell. Save yourselves.

7 (15 декември 2013 г.) Fear is Hell, но е невъзможно да не познаваш страха. И как би осъзнал кое е Рай, ако не познаваш обратното?! Въпреки това страхът трябва веднага да се трансформира през безусловната любов в спасителна мисъл, за да не убива той душата, тъй като душевно болни са тези, чиито души боледуват трайно, и те са в Ада. ~“Miracle theory” Kremena Ficheva.

Снимка: Десислава Игнатова

Share the post: