Демокрацията не е за общества без възпитание в безусловна любов към всичко и всички.

Тази нощ бягах на сън от едно дълго шалче, защото приятелката ми беше убедена, че това е змия. Докато приятелски вярвах на нея, аз съпреживях страха и го доукрасих картинно в представите си от друго сетивно измерение, виждайки шалчето как се оказва, че е змия, която ни гони все по-бързо. В действителност сънувах как бягаме с приятелката все по-силно. А като се изморих, спрях и се замислих защо бягам всъщност, щом не знам дали това беше опасност.

Извод: Когато вярваме на възприемания от нас близък или приятел, или просто симпатизираме на някого, ние съпреживяваме фантазиите си и се увличаме в чувства, които са често подмамващи ни към вредни за здравето ни действия. Затова трябва първо да мислим за значението на фактите, а не за чувствата на другите хора, които са пак наша мисловна измислица. Защото фантазираме хора с едно отношение към тях, а после фантазираме техни СТРАХОВЕ. Но за страховете на хората трябва да знаем, че и те са от вяра във фантазии. Така едни хора вярват на ваксините като спасение от смърт, а други вярват за ваксините като причина за смърт, и внушението им е болезнено, въпреки умиращите наоколо, които не са ваксинирани. Те може и да знаят, че ВЯРАТА прави Реалността, но страховете им са по-силни от разума им!!! Затова смятам, че общества, които се страхуват без да знаят устройството на личното си душевно мислене, не са дорасли за демокрация и либерално отношение. На тях им трябва мъдра, здрава ръка, КОЯТО ДА ГИ ПРИНУДИ ДА СЕ СМИРЯТ КЪМ СТРАХОВЕТЕ СИ, ЗА ДА СЕ ДОВЕРЯТ С ЛЮБОВ. Иначе страховете погубват здравия разум. Само когато едно общество изучи моята книга “Miracle theory”, тогава ще знае цената на смирението и чудесата от смирението пред всеки нов факт. И въпреки че човек ще изглежда предател всеки миг на принципите си, той ще е умело спасяващ се първо от ЕГОТО СИ, а после И ОТ ПРЕДСТАВА ЗА ЧУЖДО ЕГО; ще живее в мир сред несправедливия си свят!

Снимка: Десислава Игнатова

1x.com/desislava?fbclid=IwAR07zXi7Nc5uopMMLCHqifAF48z3jpV4GzLuXU9GkARn4cP8MMSrXfniobE(отваря се в нов раздел)

Share the post:

We use cookies, to guarantee, that we provide you with the best experience on our website.
If you continue to use this site, we will accept, that you accept privacy policy!